AYRILANLARIN BARIŞMASI İÇİN SAHİH DUA

ayrı insanların barışması için hangi dua okunur diye soran duasını rayanlar bereketduası.com sitemizde bulabilirler ayrı olanları barıştıran kavuşturan birleştiren dua aşağıdadır

BARIŞMA DUASI: Bismillahirrahmanirrahim.Allahümme ente Camiül mevcüdat baduha alâ ba’din ve cemiü halatüha fil ibrami vel gazab mena’tel eşyae an makasidüha bil emril kahiri ve evsalte baduha li ba’din bil rahmeti vel haz es’elüke allahümme bi müradike min men il eşyae en taktaü anni küllü katiin kataani anke ve yahcübni minke Yâ Allah Yâ Camiü es’elüke en tecmaü alâ idrakati ve zati bil selamit kudsiyyeti ve tetecella alâ rühi devamü hifzake ve vaffikni li hizmetike ve huzüri beyne yedeyke inneke entellahül Camiü li külli hayrin lâ ilâhe illâ ente

AYRI OLDU KİŞİYLE BARIŞMAK NİYETİNDE OLANLAR 114 YA CAMİ ESMASI OKUYP BİRKEZDE BURADAKİ BARIŞMA DUASINI OKSUNLAR TECRÜBE İLE SAHİHTİR

www.bereketduasi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir