Hoşlandığım İnsana Muhabbet Duası

Muhabbet her ilişkide olması gereken en önemli şeydir. Muhabbet sayesinde ancak bir diğer kişinin, sevdiğimiz kişinin gönlüne girebiliriz, en güzel şeyleri paylaşabiliriz. Muhabbetin sağlanamadığı durumlarda dualara başvurulur. Hoşlandığım insana muhabbet duası da bu dualardan bir tanesidir. Bu yazıda hoşlandığım insana muhabbet duası nedir, nasıl yapılır, belirtileri nelerdir sorularına cevap verdik. Yazıyı okumaya devam ederek hoşlandığım insana muhabbet duasıyla ilgili her şeyi öğrenebilirsiniz.

Hoşlandığım İnsana Muhabbet Duası Nedir, Ne İşe Yarar

Hoşlandığım insana muhabbet duası hoşlanılan kişi ile ilişki kurabilmek için yapılan bir dua türüdür. Bu dua türü sayesinde kişinin gönlüne muhabbet yolu ile girilir. Muhabbet duası ile ilişki hoş bir şekilde kurulur ve hoş bir şekilde de devam ettirilir. Kişiler birbirileri ile geçirdiği vakitten oldukça çok keyif alır, birbirlerine muhabbet ile bağlanırlar. Hoşlandığım insana muhabbet duası tamamen iyi niyet ile, olumlu bir amaç ile yapılan bir duadır ve her ilişki için muhabbet duası yapılabilir.

Hoşlandığım İnsana Muhabbet Duası Nasıl Yapılır

Bazı muhabbet duaları uygulamalarında mendiller, kâğıtlar kullanılır, bazılarında kişinin özel eşyaları ve bazılarında da kişinin fotoğrafları kullanılır. Bu eşyalara muhabbet duası okunur ve işlem tamamlanır. Tabii hoşlandığım insana muhabbet duası ile ilgili çok farklı dualar ile de karşılaşılır. Doğru duadan emin olmak için güvenilir bir hocanın önerdiği, kullanılması gerektiğini belirttiği muhabbet duasının uygulanması gereklidir. Hoşlandığım insana muhabbet duası yapmak sabır gerektiren bir şeydir ve kişi bütün bir inancını dua eder iken kullanmalıdır. Doğru bir şekilde, eksiksiz okunduğu zaman dua belirtilerini en kısa sürede gösterir ve muhabbet bağı ile hoşlanılan kişiye ulaşılır.

Hoşlandığım İnsana Muhabbet Duası Belirtileri Nelerdir

Hoşlandığım insana muhabbet duası belirtileri çok çeşitli ve kuvvetli belirtilerden oluşur. Bu belirtilerin ektileri çok uzun yıllar boyu sürebilir. Hoşlandığım insana muhabbet duasının belirtileri arasında hoşlanılan kişi ile sağlıklı, iyi bir iletişim kurulması gelir. Hoşlanılan kişi ile olan bu iletişimde muhabbet en önemli faktör olur. Kişiler birbirine muhabbet sayesinde sevecen yaklaşır, birbirlerini merak eder, birbirlerine bağlılık hissederler.

Bu belirtilerin hepsi de sağlıklı ve güzel bir ilişkinin kurulup devam etmesi içi gerekli olan belirtilerdir. Hoşlandığım insana muhabbet duası yapıldığında bu belirtilerin hepsi yaşanır. Önemli olan, asla gözden kaçırılmaması gereken şey inançla bu duayı yapmak ve duanın tamamen doğru bir şekilde okunduğundan emin olmaktır.

Karı Koca Arasını Düzelten Dua

Eşlerin iyi geçinmelerini muhabbet ve huzuru bulmaları amaçlanarak hazırlanır. Kötü davranan geçimsiz ve huysuz eşi yahut sevgiliyi bu davranışlarından terk etmesi, yerine güzel geçinen tatlı muhabbetli iyi huylu biri olması yönünde hazırlanan işlemlerdir. Kişinin kötü davranışlarından arınarak bambaşka biri olması hedeflenir. Ya da dilerseniz aşağıdaki dua sayesinde bu yönde niyetinizi yaptıktan sonra günde … kere okuma yaparak … gün boyunca devam edebilirsiniz. Dua şu şekilde okunur:Emseynâ ve emse’l-mülkü lillâhi. Ve’l-hamdü lillâhi. Lâ ilâhe illâlhu vahdehu lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Rabbi es’elüke hayra mâ fî hâzihi’l-leyleti ve şerri mâ ba’dehâ, rabbi eûzü bike mine’l-keseli ve’l-heremi ve sûi’l-kiberi, eûzü bike min azâbin fi’n-nâri ve azâbin fi’l-kabri.Dilerseniz Aşk bağlama muhabbet sevgi geri getirme kısmet evlilik ve diğer konularla ilgili sorunlarınızı 0 553 371 89 94 arayabilir ya da whatsapp’tan yazabilirsiniz.

Geçinemeyen Karı Kocaya Muhabbet Duası

Geçinemeyen ve sürekli tartışan; sevgililer, nişanlılar, çiftler veya eşler için yapılan uygulamalardır. Ayeti .. defa yazılır, yazılan bu kağıt bir kova suyun içine bırakılır. Bu su ile kişiler yıkanır. Ayetler o kimselerin başlarına.. defa okunursa, aralarında sevgi ve muhabbet meydana gelir.

Muhabbet için Çok Etkili Bir Dua

Dilenen kişi veya kişiler arasında Muhabbet için bir elma üzerine … defa Kevser suresini okuyup mahbubuna yedirirse deli divane olur. Bu işlem özellikle eşlerin çok sık tercih ettikleri uygulamalardır. Çiftlerin birbirleriyle iyi geçinmeleri için oldukça etkilidir.

Muhabbet için güçlü dua

Dua okunurken ibni ifadesi olan yerde erkeğin ismi ile annesinin ismi, binti ifadesi olan yerde kadının ismi ile annesinin ismi okunacak. Hayırlı olan her niyet için …. kez okumak yeterlidir. Misafirliğe gidecek olan bir kimse evden çıkacağı zaman bu duayı … okuyarak avucuna nefes eder ve elini yüzüne sürer ise gittiği yerde sevgi ve muhabbetle karşılanır ve her haceti görülür. Bu duayı her gün en az bir kez okuyan kimseye herkes sevgi, şefkat ve merhamet nazarı ile bakar. Bu dua tecrübe edilmiştir. Her dilek için (özellikle de sevgi ve muhabbet konusunda) oldukça müessirdir. Helal olan dilekler için kullanmak gereklidir.
Bismillahirrahmanirrahim.
Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Eşler arası muhabbet için dua

Bu salâvat-ı şerife hazreti Peygamber(s.a.v)’e muhabbeti artıran, manevi dereceleri kuvvetlendiren, kalp gözünü açmak isteyenlerin devam edecekleri bir salat-ü selamdır.
Bismillahirrahmanirrrahıym.
Allahümme salli ve sellim ve barik alet tal’atiz zatil mütalsem.Vel ğaysil mütamtam.Vel kemalil mükettem.Lahutil cemali ve nasutil visal.Ve tal’atil hakkı hüviyyetiinsanil ezeli fi neşri menlem yezel.Men ekamte bihi nevasitel ferki ila turukıl hakk.Fe sallillahümme bihi minhü fihi alyehi.Ve selleme teslimen kesira.Vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Kocaya Muhabbet için Okunacak Dua

Kötü davranan geçimsiz ve huysuz eşi yahut sevgiliyi bu davranışlarından terk etmesi, yerine güzel geçinen tatlı muhabbetli iyi huylu biri olması yönünde hazırlanan işlemlerdir. Kişinin kötü davranışlarından arınarak bambaşka biri olması hedeflenir. Ya da dilerseniz aşağıdaki dua sayesinde bu yönde niyetinizi yaptıktan sonra günde … kere okuma yaparak … gün boyunca devam edebilirsiniz. Dua şu şekilde okunur:
Emseynâ ve emse’l-mülkü lillâhi. Ve’l-hamdü lillâhi. Lâ ilâhe illâlhu vahdehu lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Rabbi es’elüke hayra mâ fî hâzihi’l-leyleti ve şerri mâ ba’dehâ, rabbi eûzü bike mine’l-keseli ve’l-heremi ve sûi’l-kiberi, eûzü bike min azâbin fi’n-nâri ve azâbin fi’l-kabri.

Muhabbet için Okunan Dua

Sevdiğinden, nişanlısından veya eşinden beklediği ilgi alakayı göremeyen kimsenin aşağıda yer alan kerimeleri … defa okuduktan sonra miskianber mürekkebi ile … zamanında yazıp veya yazdırıp üzerinde taşıması gerekmektedir. Bu niyetinin olduğunu kısa sürede görecektir. Okunup yazılması gereken ayetler şunlardır:
Allâhümme innî es’elüke yâ vâhıdü yâ ehadü yâ ferdü yâ samedü yâ men lem yettehız sâhıbeten ve lâ veleden yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad es’elüke*
Allâhümme bi hakkı esmâikel ızâmi ve enbiyâikel kirâmi ve evliyâikel fihâmi ve melâiketikel mukarrabîne aleyhimüs selâmü en tüsahhira lî rızkıy ve tefteha ebvabel ulûmi vel ameli ve husnel hâtimeti ves selâmete fil âhırati inneke alâ külli şey’in kadiyr bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn*
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî bi adedi ılmike*