Hacet Namazı Nasıl Kılınır

HACET NAMAZI
Maddi veya manevi bir ihtiyacın gerçekleşmesi niyetiyle,yatsı namazından sonra kılınması efdal olan iki veya dört rekat kılınabilen namazdır,bir dileğinin gerçekleşmesi için kılınan namazdır,
dilek ve dualarınızın peşinden kılabilirsiniz
namazdan sonra Allah’a hamd u sena tesbihat ve takdisatta bulunulur. “Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim” gibi.
Daha sonra makbul bir dua olan Peygamber Efendimiz’e(sav) bol bol salat u selam getirilir ve şu dua okunur:
‘La ilâhe illallâhul halîmul kerim subhanallâhi Rabbil arşil azîm. Elhamdulillahi Rabbil âlemîn. Es’eluke mûcibâti rahmetike ve azaime mağfiretike vel ismete min külli zenbin vel ganimete min külli birrin vesselâmete min külli ismin lâ teda’lî zenben illâ ğafertehu velâ hemmen illa ferrectehû velâ hâceten hiye leke rıdan illâ gazaytehâ yâ Erhamerrahimîn. Allahumme ente tahkumu beyne ibâdike fîmâ kânû fîhi yahtelifûn. La ilâhe illallâhulaliyyul azîm. Lâ ilâhe illallâhul halîmul kerîm Subhâne rabbis semâvâtis-seb’i ve Rabbilarşil azîm. Elhamdulillahi Rabbil alemin. Allâhümme kâşîfe’l-gammi müferrice’l-hemmi mücîbe da’veti’l-muztarrîne izâ deavke. Rahmâne’d-dünya ve’l-âhireti ve rahîmehuma ferhamni fi hâceti hâzihî bi kadâihâ ve necâhihâ rahmeten tuğnîni biha an rahmeti men sivak.”
Bu duanın akabinde şu dua okunur:
“Allahummehfeznâ vahfaz ümmete Muhammed fi enhâilâlemi min külli şerrin ve darr. Allâhümme aleyke bi a’dâike ve a’dâina ve a’dâiddîn. Allahümme şettit şemlehum ve ferrik cem’ahum ve mezzikhum külle mümezzak. Vec’al be’sehum beynehum.” Benim bildiğim ve kıldığım hacet namazını sizede yazıyım,
HACET NAMAZININ KILINIŞ ŞEKLİ
1.REKAT
SUBHANEKE
FATİHA
3 AYETEL KÜRSÜ
2.REKAT
FATİHA
3 İHLAS
3.REKAT
SUBHANEKE
FATİHA
FELAK
4.REKAT
FATİHA
NAS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir