Aile içi geçimsizliği için paylaşılmış dua

Ailede yaşanan huzurluklar için Kuran-ı kerim de dualar olduğu gibi Allah’ada istek de bulunarak dua edebiliriz. Allahımız kendine sığınan insanları geri çevirmez. Yeter ki gönülden inanarak yapalım. Geçimsizlik için ayrıntılı bir şekilde verilmiş bu duayıyı sizinle paylaşmak isterim. Buyurun

Bir Fatifa, Üç ihlas okunarak sevabı Hazreti peygamber (s.a.v)`in ruhuna hediye edilir.Sonra sabah ve akşam :

Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym

Yedişer defa okuyan kimse mesud bir ile hayatı geçirir.Dünyanın sıkıntısından kurtulur.Huzurlu bir hayat elde eder.

Saf Suresini 70 defa okuyan kimse aile huzursuzluğundan kurtulur.

61- Saf Suresi

Medenîdir, on dört âyettir.

(4. âyette, saf olarak savaşanlar övüldüğü için Saf sûresi dendiği gibi 6. âyette İsa Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.a)`i müjdelediği ve son âyet olan 13. âyette Havariyyûndan bahsedildiği için İsa ve Havariyyûn sûresi de denir.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Tenzîh eder Allah`ı, ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi.

2- Ey inananlar, ne diye yapmayacağınız şeyi söylersiniz?

3- Allah katında en nefret edilen şey, yapmayacağınız şeyi söylemenizdir.

4- Şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, yan-yana, kurşunla kenetlenip kurulmuş bir duvar gibi saf kurarak savaşanları sever.

5- Ve an o zamânı ki hani Mûsâ, kavmine, ey kavmim demişti, ne diye beni incitirsiniz ve gerçekten de bilirsiniz ki ben, şüphe yok ki Allah`ın gönderdiği peygamberim size; derken onlar, eğrilince Allah da gönüllerini gerçekten bâtıla meylettirdi ve Allah, buyruktan çıkan topluluğu doğru yola sevketmez.

6- Ve an o zamân ki hani Meryem oğlu İsâ, ey İsrailoğulları demişti, şüphe yok ki ben, size, elimdeki Tevrât`ı gerçekleyen ve benden sonra gelecek ve adı Ahmed olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah elçisiyim; fakat o, onlara, apaçık delillerle gelince bu dediler, apaçık bir büyü. [1]

7- Ve Müslümanlığa çağrıldığı halde yalan yere Allah`a iftirâ edenden daha zâlim kimdir ki? Ve Allah, zâlim topluluğu doğru yola sevketmez.

8- Allah nûrunu, ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler ve Allah`sa nûrunu tamamlayacak, kuvvetlendirecektir ve isterse kâfirlerin zoruna gitsin, istemesinler.

9- O, bir mâbuttur ki Peygamberini, müşrikleri istemese de dini, bütün dinlere üst olsun diye doğru yolla ve gerçek dinle göndermiştir.

10- Ey inananlar, size bir alış-veriş haber vereyim mi ki elemli azaptan kurtarsın sizi.

11- İnanırsanız Allah`a ve Peygamberine ve savaşırsanız Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla; işte bu, bilseniz, size daha da hayırlıdır.

12- Suçlarınızı örter ve sizi, kıyılarından ırmaklar akan cennetlere ve ebedî Adn cennetlerinde tertemiz evlere sokar; bu, pek büyük bir kurtuluş, kutluluk ve murâda eriştir.

13- Ve başka bir şey daha var ki seversiniz: Yardım ve zafer Allah`tan ve pek yakın bir fetih; ve müjdele inananları.

14- Ey inananlar, Allah`ın yardımcıları olun, nitekim Meryem oğlu İsâ da Havâriyyûn`a, Allah yolunda yardımcılarım kimdir demişti, Havâriyyûn, biziz Allah`ın yardımcıları demişlerdi; derken İsrailoğullarından bir bölük inanmıştı, bir bölük de kâfir olmuştu; derken biz, inananları, düşmanlarına karşı kuvvetlendirmiştik de üst gelmişlerdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir