Ayrılık Büyüsü Belirtileri

Bir duygunun etkisi altına girmiş insanlar genel anlamda psikologlar tarafından eğer aşırıya kaçınıldığı takdirde bir sıkıntının var olduğu söylenir. Herhangi normal bir insan duygusunun karşılığını alamadığı vakit kötü düşüncelere düşmez kaderine boyun eğip yolunda yürür. Fakat bazı insanlar için bunları söylemek pek mümkün değildir. Bunun nedeni tamamen psikolojiktir. Kimileri fazla hırslıdır kimisi ise pek bir şey takmazlar. Ayrılık büyüsü belirtilerini merak edenler ise işte hırslı ve bir şeyi elde etmek için kendileriyle yarışan insanlar olabilir. Genellemeden kaçınılacak nadir konulardan birisidir bu konu. Çünkü söylenen şeylerin birçoğu çeşitli yerlere çekilebileceği gibi yanlış da anlaşılabilir.

Ayrılık Büyüsünün Belirtileri Nelerdir

Bakıldığı zaman hemen görünmeyen şeylerden birisi de işte ayrılık büyüsünün belirtileridir. Kim tarafından yapıldığının çoğu zaman bir önemi yoktur fakat genel anlamda da vardır. Çünkü tecrübeli bir insan tarafından yapıldığı zaman daha gizli bir şekilde yapıldığı için insanda bakıldığında hemen görülmeyecek bir şeydir. Bunun yanı sıra tecrübesiz kişiler tarafından yapıldığında da net bir şekilde belli olabilir. Çünkü tecrübesizdir ve nasıl yapılacağını veya yapıldı fakat nasıl saklanacağı konusunda pek bir bilgisi yoktur. Bir şeyi saklamak için ise derin bir bilgiye ve tecrübeye şüphesiz gerek vardır. İşte ayrılık büyüsü belirtileri de burada kendine yer bulmaktadır. Tecrübeli bir simyacı tarafından yapıldığı takdirde oldukça gizli ve bulunması imkansız olan büyü, bir başkası yani tecrübesiz bir insan tarafından yapıldığı takdirde elle konulmuş gibi bulunabilir ve fark edilebilir.

Ayrılık Büyüsünün Etkisi Ne Kadar Sürer

Bu konu hakkında çeşitli fikirler öne sürülmüştür. Bazı insanlar uzun bir gözlem sonucunda sonuçlarını bildirmiş bir başkası ise kısa gözlemleri sonucu bir kanıya varmıştır. Fakat elle tutulur herhangi bir şeyin varlığı konusunda tatminkar bir cevap bulunmamaktadır. 

Ayrılık Büyüsünü Kimler Yapabilir

Her zaman söylenildiği gibi işini ehli birine bırakmakta her zaman bir fayda vardır. Ayrılık büyüsü belirtileri konusunda da durum tam olarak böyledir. Bir gün bir yaşlı kadın ormanda yürüyormuş. Ormanın derinliklerinden de çeşitli sesler geliyormuş. Yaşlı kadın oraya doğru yol almış ve sesin çıktığı yöne doğru gitmiş. Bir bakmış bir adam odun kırıyor. Yaşlı kadın bir gariplik olduğunu sezmiş olacak ki adama hemen mesleğini sormuş. Adam da ben terzilik yapıyorum diye yanıt vermiş. Günler geçmiş aylar geçmiş bir haber gelmiş. Ormandaki adam odun kırarken baltayla elini kesmiş. İşte işini ehline bırakmadığından dolayı bu hadise başına gelmiş. Bu tür büyülerde de işi ehline bırakmak da fayda vardır.

Kocamdan Ayrılma Büyüsü Nasıl Yapılır?

Ayetel Kürsi ile bir kimseyi istediğin gibi bağlarsın. Örneğin: Bir kimsenin kârını ve kazancını bağlamak, dilini bağlamak, uykusunu bağlamak, bevlini bağlamak, erkekliğini bağlamak, muhabbetle kendine bağlamak, gerek kahriye gerek celbiye veya her ne tür şekilde olursa olsun bağlamak istersen:
Önce maksadın her ne ise güzelce bir abdest aldıktan sonra, tam inanç ile niyet edip, Besmele-i şerif ile Ayetel Kürsiyi aşağıdaki tertip üzere okursun.
Sarı, beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, gri ve siyah renk olmak üzere yedi ipek ip al. Her renk ipe yedi kere Ayetel Kürsi okuyup yedi düğüm at.
Düğümleri attıktan sonra, yedi renk ipi eline alıp hepsini birden bük ve bir araya getir. Sonra şu tertip üzere Ayetel Kürsi yi oku:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm.
deyince birinci düğümü bağla.
Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm .
deyince ikinci düğümü bağla .
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu indehü illa bi iznihi ya’lem.
deyince üçüncü düğümü at .
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm La te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati ve me fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim .
deyince dördüncü düğümü at .
Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm.
deyince beşinci düğümü bağla.
Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm Late’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard menzellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehü vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma.
deyince altıncı düğümü at .
Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma ve hüvel aliyyül azim.
deyince yedinci düğümü bağla .
Yedi düğümü de bağladıktan sonra bu ipeği ağır bir taşın altına koy ve
”Bu taş bu ipeği nasıl basarsa filan oğlu filanın dili de öyle basılsın, Allah c.c. ın yardımıyla Ayetel Kürsi hakki için “ dersin.
Bu mesele sahih olup, defalarca tecrübe edilmiştir. Aman akıllı ol sakın keyfi yapma ikiyüzlü bıçak gibidir.

Nişanlımın Ayrılması için Büyü Nasıl Yapılır

Çok değerli bir duadır. Kimin bu yönde bir derdi olsa bu duayı …sabah namazından sonra …kere okusun. Kimin bir sevdiği varsa bir kağıt üzerine sevdiğinin adını yazıp üzerine … kere bu duayı okuyup ateşte yaksın, deli divane olur.
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahillezi men ve şekka bihi lem yekün ila gayrihi Elhamdülillahillezi yarucu gammen ve yedfeul bela ve Annan velhamdülillahillezi lem yettehiz veleden velem yekünlehü veliyyün minez zulli ve kebbirhü tekbira allahü ekber allahu ekber la ilahe illallahu vallahu ekber kebira vel hamdülillahi hamden kesiren fesubhanallahi bükreten ve asila hasbunallahi ve nimel Mevla ve nimen nasır
Gufraneke Rabbena ve ileykel nasır ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain allahümme es’elüke bi hakkıl arşi ve men ala ve levha ve men cae ev cae es’elüke bi hakkı muhammedin vein yercu ammes saati ve inneke halimün alimün allahümme inni es’elüke bi izzetike ya aziz.
Ve bi kudretike ya kadim ve bi izzetike ya aziz ve birahmetike en tahfezeni bi imamin feinnema kaiden ve rakian ve saciden ve hayyen ve meyyiten ala küllü halin rabbi rahmetike ya erhamerrahimin allahümme salli muhammedin seyyidil edna allahümme salli ala muhammedin seyyidil nebiyyil haşimi allahümme salli ala muhammedin seyyidina nebiyyil kureyşi allahümme salli ala muhammedin seyyidil nebiyyil arabiyyi. Allahümme salli ala muhammedin nebiyi hatemen nebiyyine allahümme salli ala muhammedin seyyidil resulül alemin. Allahümme salli ala muhammedin mimeaş şemsi iza talaat. Allahümme salli ala muhammedin meaş şemsi iza üzlifet. Allahümme salli ala muhammedin meal ardi iza rukkibet allahümme salli ala ya alimis sırrı ven necva ve ya keşifed durri vel belva alli emrihi pecen ve mahracen bi rahmetike ya erhamerrahimin iyyake nabudu ve iyyake nestain. Allahümme lekel hamdu ce entel müsteani ve aleykel teklulati illa ilallahi tasirül umur feseyek fike hümüllah ve hüves semiül alim ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve alihit tayyibinet tahirin vel hamdülillahi rabbil alemin ya Allah (üç kere) ya rab (üç kere) bi ismikel azim en terzukni rızkan helalen tayyiben ve imanen sadıkan ve kalben haşian ve lisanen zakiren ve şaen tavilen ve veleden salihen bi rahmetike ya erhamer rahimin allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ala ene ahdike ve vadike meste’tatü euzu bike min şerri ma sanatu ebuu leke bi nimetike aleyye ve ebu bizenbi fağfirli zunubi feinnehü la yağfirez zunube illa ente allahümme la maniü lemma tayte vela muti lemma kazayte vela mübeddilü hikmete vela yenfeu za bihatti minke bihaddi bi rahmetike ya erhamerrahimin.

İstemediğim Birinden Ayrılmak için Büyü

Kalplere tesir ederek yumuşatmak, isteklerinize razı gelinmesi için …. mübarek vefki cumartesi gününün sekizinci saatinde iki adet yazılır. Birisi temiz suya konulup içilir ve diğeride su geçirmeyecek şekilde muşambaya sarıldıktan sonra taşınır ve kırk gün günde bir defa Yasin suresi ve 313 defa “Ve eni’büdûnî hâzâ sıratüm-müstakîm” ayeti kerimesi okunursa; okuyan ve bu tertibi icra eden kimseyi her gören derin bir muhabbetle sever onu yeni ayın ondördü gibi görürler. Aynı zamanda bu tertibi taşıyan kimsenin kalbi yumuşar, hikmetle dolmaya başlar.