İlişkide karşılık sevgi nasıl sağlanır

Şirinlik ve herkes tarafından sevgi saygı, iltifat görmek için; aşağıdaki ayeleri cuma gününün sela vaktinde ayın yenisinde muhabbete uygun bir saatte porselen bir kab içerisine yazılır ve gül suyu ile silinir. Sabahalrı evden çıkarken bu gül suyu ile el ve yüz silinir.
(1)Taha!
(2)Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka*
(3)İlla tezkiraten limen yahşa*
(4)Tenziylen mimmen halekal erda ves samavatil ula*
(5)Errahmanü alel arşisteva*
(6)Lehu ma fis semavati ve ma fil erdi ve ma beynehüma ve ma tahtes sera*
(7)Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahva*
(8)Allahü la ilahe illa hu lehül esmaül hunsa*

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir