Evliliği kurtaran etkili dua

Evliliðinizi kurtarmak için çok etkili bir dua’dýr.
1. Uykudan önce abdest alýnýr. Ayet el-Kürsi ve Muavvizeteyn Sureleri okunarak avuç içine üflenir. Sonra üç defa beden meshedilir.
2. Kasete kaydedilen Ayet el-Kürsi bir saat süreyle hastaya dinletilir ve buna (40) gün devam edilir. Dinletme iþi her gün bir defa yapýlýr.
3. Bir kasete Muavvizeteyn, Ýhlas, Felak ve Nas sureleri kaydedilir ve hastaya her gün üç defa dinletilir. (40) gün devam edilen bu tedavi sýrasýnda hasta avuç içine üfürür ve her defasýnda bedenini üç defa mesheder.
4. Temiz bir suya rukye ayetleri okunur. Her üç günde bir defa aþaðýdaki dua (100) yüz defa okunur. Bu tertip sabah namazýndan sonra uygulanýr. Okunacak dua budur:

La ilahe illellahü vahdehu la þeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyý ve yümýtü ve hüve ala külli þey’in kadir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir