Aşk Acısı Çekenler İçin Etkili Dua

Allahümme innı ene abdükebnü abdikebnü emetike fı kabdatik*nasıyeti bi yadike madın*fiyye hukmüke adlün*fiyye kadaüke*es’elüke bi küllismin hüve leke semeyte bihı nefseke ev enzeltehu fi kirabike ev allemtehu ehaden min halkıke eviste’serte bihı fi ılmil ğaybi ındeke en tec’alel kur’anel kerime nura Sadri ve Rabia kalbi ve cilae huzni ve ezhabe hemmi*

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir