Eşimin Bana Sırılsıklam Aşık Olması için Büyü

Eşinizin veya sevdiğiniz kişinin szie karşı sırılsıklam aşık olması gözü sizden başkasını görmemesi ve bağlanması amacıyla yapılmaktadır. Büyü yöntemleri ile aşık etme kendine çekme kısmet açıklı veya evlilik gibi bir çok amacı neticeye kavuşturabilirsiniz. Sevdiğinizin sizin gibi güzel duygular beslemesi ve hissetmesi için kişiye özel bir takım uygulamalar da yapılabilmektedir.

Bunlar dışında rahmani olarak hazırlanan güçlü dua yöntemleri ile de aşık ediğ bağlama söz konusu olabiliyor. Ancak destek alırken size yardımcı olan medyum hocayı özenle seçmeniz gerekir. Ruhsatlı olarak bu işi yapıp yapmadığına kendi hesapları ile isminin aynı olmasına dikkat etmeliyiz.
Bu sayede doğru kişi ile çalışarak birini kendimize sırılsıklam aşık etme isteğimizin olması gerçekleşebilmektedir.

Sevilenin sevgisini kazanmak, muhabbet için okunacak dualardır. Herhangi bir …. sabahı sabah namazı sonrası Salavat, …. suresi sonra bu kerimeler okunur.

Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn. Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ alimet eydâna enâmen fehüm lehâ mâlikûn. Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rakûbühüm ve minhâ ye’külûn. Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn. Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn. Felâ yahzünke kavlühüm innâ na’lemü mâ yüsirrûn. Evelem yerav insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe izâ hüve hasîmün mübîn. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ kâdiru ya azîzü yâ mü’minu yâ müheyminu yâ zâhiru yâ kebîru ecib yâ Kesfeyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ meymûn sâmian mutîan bi hakki ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîne âmîn. Ve bi hakkil azîzil kebîril müteâli ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu zedzağ ve bi hakki lahhattîl limukfencil fevekaal hakku ve batale mâ kânû ya’melûn. Ve aksemtü aleyküm yâ yezağ yâ hakhâîl ”sehhirlî kulûbe cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin. ardından yine bir defa bu dua okunur.
Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin. İkinci duada isimler zikredilir okumaya başlamadan önce salavatı şerife okuyunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir