İmtihana Girerken Okunacak Dua

imtihana girerken okunacak başarı duası şöyledir değerli okurlarımız: Rabbi edhılni müdhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al li min ledünke sultânen nasıyra

imtihan öncesi bir kez niyetle okumak faydalı olur.

www.bereketduasi.com

Tembellikten kurtulmak için Dua

şimdiki duamızda tembellikten kurtulmak isteyen kardeşlerimizin faydalanabilcekleri faziletli bir duadır tembellikten kurtaran bu güzel duanın okunuşu şöyledir: bismillahrrahmanirrahim Ve en leyse lil insani illa ma sea.Ve enne sa’yehu sevfe yura.Sümme yuczahul cezael evfa

hergün okumak faydalıdır. www.bereketduasi.com

Kekemelik İçin Duası..

güzel bir dua daha yazarak okurlarımıza faydalı olmaya devam ediyoruz ve buseferki duamız kekemelik için şifa duasıdır vede yapılışı şöyledir Taha suresi 27. ayet kekemelği olan, zor konuşan kişiye 7 gün boyunca 21 defa Besmele-i Şerif ile başlanarak okunur ve ağzına üflenir.Arapçası Besmele-i Şerif ile aşağıdaki gibidir.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahim. Vehlul Ukdeten Min Lisâni

Kişi, duayı kendisi okuyacak ise ”Rabbişrahlî sadrî, ve yessirlî emrî, vehlül ukdeten min lisânî, yefkahû kavlî.” şeklinde de okuyabilir.kolay gelsin. www.bereketduasi.com

Dil Bağlama Duası İsteyenlere

evet tesirli vede okuması kolay dile bağlama duası isteyenler şimdi yazacağım duadan faydalanabilirler niyeti okuduğunuz kişinin size karşı ağzı dili bağlanır kötü konuşamaz

Bismillâhi’r Rahmâni’r Râhîm Allahümme inni es’elüke bismike ya Asım, ya Kâim,ya Dâîm, ya Râhîm, ya Hâkîm, ya Alîm, ya Kâsım, ya Kabıd, ya Bâsit. Subhâneke yâ ilâhe illâ ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nâr

duasını okursanız isteğiniz hasıl olacaktır inşallah

www.bereketduasi.com

Satılamayan Malın Satılması İçin Dua

konu başlığımızdanda anlayacağınız üzere satılmak istenen fekat satılamayan bir malın satılması için duasıdır bu yazacağımız dua ve şöyledir : Bismillahi ya kahharu ya settaru Bismillahi ya azizü ya celilü ya cemilü ya celilü ya azizü ya evveli ya ahiru ya zahiri ya batınu ya ALLAH ya ALLAH rahmetike ya erhamerrahimun

okunmasıda faydalı olabilir ancak arapça yazılıp o malın üstüne asılırsa yada içine konulursa faideli olacaktır

www.bereketduasi.com

 

İşlerin Rast Gitmesi İçin Dua

evde iişte okulda aklına gelen tüm işlerinizin rast gitmesi için okunan duasını budur okunması kolay ve tesirlidir sizlerde faydalanırsınız inşallah : Yâ rabbi heyyi’lenâ min emrinâ raşedâ Vecal meûnetikel azmâ lenâ mededâ Felâ tekilnâ ilâ tedbîri enfüsinâ Felabdi ya’cize an tedbîri mâ fesedâ Entel alîmü ve kad veccehtü yâ emelî İlâ recâike kalben sâlilen ebedâ Felâ terüdde nehâyâ rabbi hâibeten Febahrucûdike yervî külle men veradâ Ve lirrecâe sevâbün ente ta’lemühü Fecal sevâbî devâmis sitrilî ebedâ.

dua budur

www.bereketduasi.com

Yüz Güzelliği İçin Dua Budur

okunduğu vakit yüz güzelliği için faydalı olan bu duayı okuyup faydalanmak isteyenlere yazıyorum,vird edinip hergün bir kez

Efleha’llahü vecheke Allahümme bârik lehû fî şa’rihî ve beşerihî

duasını okuyanlar faydasını görürler inşallah

www.bereketduasi.com

Hafıza Güçlendirme Duası

hafızasını güçlendirmek için duasını okumak isteyenlere yazalım “Fe fehhemna Süleymane ve küllen âteynâ hukmen ve ılmen ve sehharna mea Dâvudel cibâle yusebbihnâ ve’t tayra ve künna failin. Allâhümme zidni ilmen” bu duayı okuyup faydalanabilirsiniz

www.bereketduasi.com

İstediğin Şeyin Olması İçin Dua

istediğin önemli şeyin yani dileğinin olması için dua okumak isteyenler bu duayı okuyabilirler 3 defa Zilzal Suresi 11 defa İnşirah suresi 11 defa Fil Süresi 11 defa Salavat okunur ve sonunda 786 defa besmele çekilir ise istenilen şey tez vakitte hasıl olur

www.bereketduasi.com

Zor işleri kolaylaştıran dua

üstesinden gelmekte zorlandığınız en zor işleri kolaylaştıran duanın okunuşu şöyledir

Bismilahirrahmanirrahim ya müzillü külle cebbarin bi kahri azizi sultanihi

niyet edilerek kolaylaşması istenen işlere okunursa faydasını görürsünüz inşallah

www.bereketduasi.com