Aşk ve sevgi duası

önemli bir aşk ve sevgi duası tarifini yine sitemizde ihtiyacı olan faydalanmak isteyen herekes için şimdi yazıyorum birkimseyi büyük bir aşk ve muhabbetle kendine bağlamak isteyenler

Bismillahirrahmanirrahim Allahüla la ilahe illa hu.Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Rukyail ve Ya Müzhib ve bi hakki Littahtil ve bi hakki İkra’ bismi rabbikellezi halak.Halakal insane min alak.Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Cebrail ve Ya Mürreh ve bi hakki Mehtahtil ve bi hakki İkra’ ve rabbükel ekram.Ellezi allemel kalem.Allemel insane malem ya’lem.Kella innel insane liyatğa. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen Ecib Ya Semsamail ve Ya Ahmer ve bi hakki Kahtahtil ve bi hakkı enraahüstağna. İnne ila rabbikerrüca.Allahümme Ya Ahiyyen Ya şerahiyyen ecib Ya Mikail ve Ya Bürkan ve bi hakkı Fehtaytıl ve bi hakkı eraeytellezi yenha. Abden iza salla. Allahümme YaAhiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Sarfeyail ve Ya Şemhureş ve bi hakkı Nehhattil ve bi hakkı eraeyte inkane alel hüda.Ev emara bittakva.Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Anyail ve Ya Ebyad ve bi hakkı Cehlattil ve bi hakkı eraeyte in kezzebe vetevella. Elem ya’lem biennallahe yera. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ve Ya Meymun ve bi hakkı Lahhattil ve bi hakkı kella lein lem yentehi linesfean binnasiyeti nasiyetin kazibetin hatıetin felyedu nadiyeh. Seneduz zebaniyeh. Kella la tütı’hü vescüd vakterib. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen edunayi esbaütin ali şeddayi.Allahüm me yessir muradi ve hassıl maksudi ve haceti bi hakkı ikra’birahmetike Ya erhamer rahimin.EcibYa Limukfencil Eşaret ve sallallahü teala ala seyyidina Muhammed’in ve alihi ve sahbihi ecmeine ve selamün alel mürseline velhamdülillahi rabbil alemin.Allahümme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina muhammedin salaten tüncina biha min cemiıl ehvali vel afati ve takdi lena biha cemiıl hacati ve tütahhirü na biha min cemiıs seyyiati ve terfeuna biha ındeke a’ledderacati ve tübelliğuna biha aksal ğayati min cemiul hayrati fil hayati ve ba’del memat inneke ala külli şeyin kadir. Ya Rabbi Ya Allah Ya Mücibüd davati Ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim.Ve tüb Aleyna inneke entet tevvabür rahim

bu güzel duayı tam bir inançla her gece yarısı bir defa olmak üzere 7 gece okusunlar

www.bereketduasi.com

 

Aşık edip geri getirme Duası

sevilen bir insanı aşık edip geri getirme duası nedir nasıl okunur diyor iseniz şimdi yazacağımız dua yönteminden faydalanabilirsiniz değerli bereketduasi.com okurlarımız bu işlem şöyledir: tam bir inançla herhangi birgün riyazatlı oruç tutulup ogün yatsı namazı sonrası kıbleye karşı oturularak bin defa nas suresi okunur her yüzde bir defa şu dua okunur “Ecîbû tevekkelû eyyühel vesvâsil hannâsi bi kalbihi fülân ibni fülânete bil mehabeti vel meveddeti ve attıfû kalbihi alâ bi hakki hâzihis sûreti erîfeh”

böylece amel tamamlanır tez vakitte dilek hasıl olur

www.bereketduasi.com

Aile huzuru için dua

aile içerisindeki eşler arası huzursuzluğu gideren aile huzuru için okunan dua nedir derseniz şimdi sizlere yazacağım değerli kardeşlerimiz

aile içi geçimsizliği düzeltmek için faydasından emin olana kadar 18 kureyş suresi vede 161 Ya Mani esması okumak faydalıdır

www.bereketduasi.com

Aşk ve muhabbet duası

sevdiğine kendini sevdirmek için okunan güzel bir aşk ve muhabbet duasını şimdi yazıyorum sizlere : talı bir yiyeceğe “bismillahirrahmanirrahim ya rahmane külli şey’in ve rahimehu” dua duayı 500 defa okuyup kendinize bağlamak istediğiniz kişiye yedirir iseniz büyük bir aşk ve muhabbetle size bağlanacaktır

www.bereketduasi.com

Sevdiğinin saçına okunan dua

Sevdiğine celbi muhabbet yapmak kendine bağlamak için sevdiğinin saçına okunan dua yı şimdi burada bereketduasi.com sitemiz okurlarına yazıyorum yapılacak işlem şöyledir sevdiğinin saçından 7 tele ayrı ayrı yevme tü tissemae biduhan mübin yağşunnas lihaza azabün elimün duasını okuyup saçları ateşe atacaksınız bu işlemi muhabbete uygun olan utrait saatinde yapmanız gerekmektedir

www.bereketduasi.com

Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni

yine celbi muhabbet için yani bir kimsenin kalbine aşk ateşi düşürerek sevgiyle kendine ram edip bağlamak için faydalanılan ayetikeri Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni dir bu ayeti kerime tatlı bir gıdaya 20 kere okunur ve matluba yedirilir ise hacetiniz hasıl olacaktır

hatırlatmaya gerek yok sanırım niyeti unutmayın ve okumayı hayırlı bir saatte yapın

www.bereketduasi.com

Sevgi duası yöntemi

bir insanın gönlüne aşk ateşi düşürmek isteyenin yapacağı sevgi duası yöntemi şöyledir: bir bardak suya 786 besmele-i şerif okunup talip olunan kişiye o su içirilmedir

her amelde olduğu gibi niyet edip okunur

www.bereketduasi.com

Sevdiğini kendine bağlamak için dua

seni sevmeyen terketmiş ayrılmış sevdiğini kendine bağlam isteyen için dua nedir diye merak edenlere şimdi yazıyorum bu amel için okunacak yapılacak dua yöntemi şöyledir:  ج ح م خ  harflerini sağ elinizin başparmak tırnağına yazın avucunu kapatarak yetmiş (70) defa kevser suresini oku ve talibinin yanına yaklaşarak avucunu aç ve niyetini söyle böylece amel tamamlanır dileğin hasıl olurr

www.bereketduasi.com

 

Önemli Celbi Muhabbet Duaları

sevdiğin bir kişiyi celbi muhabbetle kendine bağlamak için okunan dua aşağıdadır değerli bereketduası okurları

günde 21 olmak üzere duaya üç hafta kadar devam edilir

okunacak celbi muhabbet duası: İnnâ halaknel insâne min nutfetin emşâcin nebtelihi kezalike nebtelihi kezalike nebtelihi kezalike nebtelihi emşâcin keza ile ila mehabbati keza elacele elacele essaate essate elvehan elvehan barekellahü fiküm ve aleyküm

keza yazan yerlere kişi isimleri söylenir önce matlub sonra kendiniz

www.bereketduasi.com

Ayrıldığın sevgiliyi geri getirme duası

barış kavuşmak hasreti bitirmek için ayrıldığın sevgiliyi aşık edip geri duası ihtiyacında olanlar için şimdi güzel bir dua yöntemi yazacağım

uygun bir vakitte güzel bir abdest alın niyet edip 1001 defa ihlas suresini okuyacaksınız ama her yüz defada bir kez okuyacağınız duada şudur

Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahü ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Rukyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Müzhib ve bi hakki Kul hüvallahü ehad. Ve bi hakkil Hayyül Kayyümül Melikü Ebced elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Littahtıl. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bitarfetil ayn. Vedhılna fi rahme tike ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Allahüs samed. Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Cebrail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Mürreh ve bi hakki Allahüs samedü ve bi hakkil meliki Ya Hevzah elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Mehtahtıl Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la eklün ve La teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamer rahimin. Ve bi hakki Lemyelid. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Semsemail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ahmer ve bi hakki Lem yelid ve bi hakkil meliki Ya Taykel elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Kahtaytil. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. El yevme yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yüled. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Mikail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Bürkan ve bi hakki Ve lem yüled. Ve bi hakkil meliki Ya Mensa’ elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Fehtaytil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. İnni messeniyed durru ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yekün lehü. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Sarfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Şemhureş ve bi hakki Ve lem yekün lehü ve bi hakkil meliki Ya Feskar elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Nehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Rabbena amenna Fağfirlena verhamna ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki Küfüven ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Anyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ebyad ve bi hakki Küfüven ehad. Ve bi hakki Ya Şetsah elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Cehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Ve kul rabbiğfir verham ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Meymun. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi ve bi hakkil meliki Ya Zedzağ elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Lahhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Üridü minke ve bihakki Ya Limukfencil ente ve cemia a’vanike ve itbaıke ve eşyaıke ve haylüke ve ricalike ve ehli memleketike billahil aliyyül azim. Ya Ferdün Ya Cebbarün Ya Şekürun Ya Sabitün Ya Zahirun Ya Habirun

faydalı olmasını dilerim engüzel etkili tesirli duaları yazmaya devam edecez bereketduası sitemizi sürekli takip etmeniz iyi olacaktır sevgiler saygılar

www.bereketduasi.com