Sevdiğinin saçına okunan dua

Sevdiğine celbi muhabbet yapmak kendine bağlamak için sevdiğinin saçına okunan dua yı şimdi burada bereketduasi.com sitemiz okurlarına yazıyorum yapılacak işlem şöyledir sevdiğinin saçından 7 tele ayrı ayrı yevme tü tissemae biduhan mübin yağşunnas lihaza azabün elimün duasını okuyup saçları ateşe atacaksınız bu işlemi muhabbete uygun olan utrait saatinde yapmanız gerekmektedir

www.bereketduasi.com

Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni

yine celbi muhabbet için yani bir kimsenin kalbine aşk ateşi düşürerek sevgiyle kendine ram edip bağlamak için faydalanılan ayetikeri Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni dir bu ayeti kerime tatlı bir gıdaya 20 kere okunur ve matluba yedirilir ise hacetiniz hasıl olacaktır

hatırlatmaya gerek yok sanırım niyeti unutmayın ve okumayı hayırlı bir saatte yapın

www.bereketduasi.com

Sevgi duası yöntemi

bir insanın gönlüne aşk ateşi düşürmek isteyenin yapacağı sevgi duası yöntemi şöyledir: bir bardak suya 786 besmele-i şerif okunup talip olunan kişiye o su içirilmedir

her amelde olduğu gibi niyet edip okunur

www.bereketduasi.com

Sevdiğini kendine bağlamak için dua

seni sevmeyen terketmiş ayrılmış sevdiğini kendine bağlam isteyen için dua nedir diye merak edenlere şimdi yazıyorum bu amel için okunacak yapılacak dua yöntemi şöyledir:  ج ح م خ  harflerini sağ elinizin başparmak tırnağına yazın avucunu kapatarak yetmiş (70) defa kevser suresini oku ve talibinin yanına yaklaşarak avucunu aç ve niyetini söyle böylece amel tamamlanır dileğin hasıl olurr

www.bereketduasi.com

 

Önemli Celbi Muhabbet Duaları

sevdiğin bir kişiyi celbi muhabbetle kendine bağlamak için okunan dua aşağıdadır değerli bereketduası okurları

günde 21 olmak üzere duaya üç hafta kadar devam edilir

okunacak celbi muhabbet duası: İnnâ halaknel insâne min nutfetin emşâcin nebtelihi kezalike nebtelihi kezalike nebtelihi kezalike nebtelihi emşâcin keza ile ila mehabbati keza elacele elacele essaate essate elvehan elvehan barekellahü fiküm ve aleyküm

keza yazan yerlere kişi isimleri söylenir önce matlub sonra kendiniz

www.bereketduasi.com

Ayrıldığın sevgiliyi geri getirme duası

barış kavuşmak hasreti bitirmek için ayrıldığın sevgiliyi aşık edip geri duası ihtiyacında olanlar için şimdi güzel bir dua yöntemi yazacağım

uygun bir vakitte güzel bir abdest alın niyet edip 1001 defa ihlas suresini okuyacaksınız ama her yüz defada bir kez okuyacağınız duada şudur

Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahü ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Rukyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Müzhib ve bi hakki Kul hüvallahü ehad. Ve bi hakkil Hayyül Kayyümül Melikü Ebced elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Littahtıl. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bitarfetil ayn. Vedhılna fi rahme tike ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Allahüs samed. Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Cebrail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Mürreh ve bi hakki Allahüs samedü ve bi hakkil meliki Ya Hevzah elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Mehtahtıl Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la eklün ve La teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamer rahimin. Ve bi hakki Lemyelid. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Semsemail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ahmer ve bi hakki Lem yelid ve bi hakkil meliki Ya Taykel elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Kahtaytil. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. El yevme yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yüled. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Mikail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Bürkan ve bi hakki Ve lem yüled. Ve bi hakkil meliki Ya Mensa’ elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Fehtaytil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. İnni messeniyed durru ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yekün lehü. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Sarfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Şemhureş ve bi hakki Ve lem yekün lehü ve bi hakkil meliki Ya Feskar elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Nehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Rabbena amenna Fağfirlena verhamna ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki Küfüven ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Anyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ebyad ve bi hakki Küfüven ehad. Ve bi hakki Ya Şetsah elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Cehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Ve kul rabbiğfir verham ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Meymun. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi ve bi hakkil meliki Ya Zedzağ elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Lahhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Üridü minke ve bihakki Ya Limukfencil ente ve cemia a’vanike ve itbaıke ve eşyaıke ve haylüke ve ricalike ve ehli memleketike billahil aliyyül azim. Ya Ferdün Ya Cebbarün Ya Şekürun Ya Sabitün Ya Zahirun Ya Habirun

faydalı olmasını dilerim engüzel etkili tesirli duaları yazmaya devam edecez bereketduası sitemizi sürekli takip etmeniz iyi olacaktır sevgiler saygılar

www.bereketduasi.com

Sevdiğin kişiyi kendine aşık etme duası

başka bir muhabbet duası ile sizlerleyim değerli okurlar sevdiğin kişiyi kendine bağlama aşık etme duası yazacağım şimdi sizlere

kolay olan bu yöntem şöyledir iki rekatlık hacet namazı kıldıktan sonra secden hiç kalkmadan mübarek Ya Vedud esmasını 3003 kere zikredeceksiniz 3 gün veyahut bir hafta tekrar edilebilir sabırlı olun inanarak okuyun ve neticeyi bekleyin

www.bereketduasi.com

Birini kendine aşık etme duası

birini yada diğer bir değiş ile sevdiğini kendine aşık etme bağlama duası arayanlar şimdi burada yazacağımız duadan yararlanabilirler böyle bir duaya ihtiyacı olan bereketduasi.com sitemizin kıymetli takipçileri için yazıyorum

sevilen kişi yanınızda iken bana bağlan gibi bir niyet ederek içinizden: bismillahirrahmanirahim üskün ve bikudretillahi üskün ve biizzetillahiüskün ve biazametillahi üskün ve bicelalillahi üskün ve muhammed resullahi sallallahu aleyhi vesellem üskü tum tum tum emmen emmen emmen billahil meliki vahidil kahhar

der ve ona doğru yüzüne karşı hafif üfürürseniz olacak acaiplikleri göreceksiniz

www.bereketduasi.com

Sevdiğinin seni sevmesi için duası

sevilenin yani sevdiğinin seni sevmesi için dua arıyor iseniz berekeduası.com sitemizde şimdi yazacağımız dua aradığınız duadır sevgili okurlarımız

sevdiğim beni sevsin diye niyetlenip cuma gecesi 121 defa Min zalike billahi min seddetin leke amin okursanız dileğinöiz hasıl olur 3 cuma tekrar edilebilir

www.bereketduasi.com

SEVDİĞİNİ AŞIK ETME

sevdiğin insanı aşık etme duası formülünü bereketduası.com da değerli okurlara yazalım sevdiğini büyük bir muhabbetle kendine bağlamak isteyenler

3 sabah niyet ederek Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad, lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain bu duayı okusunlar

www.bereketduasi.com